• Info
  • Downloads

KWS afscheiders

Verkrijgbaar van 1,5 l/s tot 20 l/s.

Zonder en met coallescentiefilter.

Zonder, met ingebouwde en met aangebouwde slibvanger.

Modellen te plaatsen in zand en gestabiliseerd zand.

Specifications

Een olie afscheider of koolwaterstof afscheider (KWS) is een toestel dat dient om de koolwaterstoffen (derivaten van ruwe olie) uit het afvalwater te halen. In volgende gevallen kan het plaatsen van een koolwaterstof afscheider noodzakelijk zijn:

  • Daar waar er aan voertuigen gewerkt wordt
  • Op een parking voor voertuigen
  • Benzinestations, car-washes, …

In geval er geloosd wordt in de riolering (enkel voor Vlaanderen) is het standaardtype voldoende. Voor lozing in oppervlaktewater, of in kunstmatige afvoerwegen van hemelwater, is een coallescentiefilter verplicht. Het volume van de koolwaterstof afscheider hangt af van het geloosde debiet.

Werking van de afscheider

Het koolwaterstofhoudende water, afkomstig van de garage, parking, …, maar zonder slib, komt in de tank via een straalbreker. De koolwaterstoffen gaan zich afscheiden van het water, omdat de koolwaterstoffen een lagere dichtheid dan water hebben. Ze verzamelen zich aan de oppervlakte. Aan de uitgang van de installatie bevindt er zich een systeem met automatische afsluiter. De automatische afsluiter bevat een vlotter met onderaan een afdichting, die in een verticale buis kan bewegen. Deze vlotter is zo getarreerd dat die op het water drijft, maar niet op de olie. Het water moet via een soort hevel naar de uitgang. Als er meer en meer koolwaterstoffen in de tank komen, zal het wateroppervlakte dalen, alsook de vlotter. Op het moment dat de vlotter helemaal beneden komt in de buis, sluit hij de uitgang af en kan er geen vloeistof meer geloosd worden. Dit is het moment dat de installatie moet gereinigd worden.

Werking van de coallescentiefilter

De coallescentiefilter bestaat uit losse, drijvende dragers met een specifieke oppervlakte van 200 m² per m³. Deze zorgen ervoor dat de afstand tussen in- en uitgang vergroot wordt en zo de kleinere deeltjes koolwaterstoffen de tijd geeft om zich af te scheiden van het water. Deze kleinere deeltjes zijn te klein om te gaan drijven, en bevestigen zich op de dragers. Na verloop van tijd komen er steeds meer kleine belletjes samen, tot ze voldoende groot zijn om te gaan drijven. Het gebruik van losse, drijvende dragers is eenvoudiger en sneller te reinigen dan andere systemen. De dragers moeten echter niet uit de tank genomen worden, wat een vervuiling van het omliggend terrein met zich meebrengt. Bovendien is het systeem ten aller tijden voorzien van een coallescentiefilter. Laat de tank leegzuigen, spoel ondertussen de dragers af met water, en vul de tank opnieuw met zuiver water.

Ze zijn allemaal voorzien van een regelbaar verhoog.

Voor het berekenen van uw KWS afscheider, gelieve onze technische dienst te contacteren

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar van 1,5 tot 20 l/s.

Zonder en met coallescentiefilter

Zonder, met ingebouwde en met aangebouwde slibvanger.

Systemen om te plaatsen in zowel gestabiliseerd zand als in zand.

Als opties zijn er een alarmen leverbaar die het slibniveau (KANA 3), het olieniveau (KANA, KANA 1 en KANA 2)  of beiden (KANA 4) detecteert.

Certificatie:

CE: volgens EN 858-1 Klasse I

CE: Volgens EN 858-1 Klasse II

Wegens het te uitgebreide assortiment noemen we de verschillende modellen hier niet op. U kan ze hieronder downloaden.