Wat zijn afscheiders ?

Wat is de functie van een slibvanger ?

Een slibvanger is een scheidingsput in het rioolstelsel die dient om bezinkbaar vuil uit het afvalwater te halen. Zo wordt voorkomen dat bepaalde ongewenste stoffen het rioolstelsel verstoppen of beschadigen.

Waarom een vetvanger plaatsen ?

Ze hebben als taak de in het afvalwater voorkomende plantaardige en dierlijke vetten en oliën, alsook de bezinkende stoffen, achter te houden. Zodoende worden problemen als verstoppingen van afvoerbuizen en bijkomende geurhinder voorkomen en worden tevens de gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties ontlast.

Wie zijn gebruikers van olieafscheiders en waarom?

Olie is een ongewenste stof in het afvalwater. Men moet als bedrijf dan ook zorgen dat oliehoudend afvalwater niet wordt geloosd op het oppervlakte water. Dit betekend dat er een olieafscheider geplaatst moet worden. Olieafscheiders worden vaak gebruikt in garages, pompstations en wasstraten omdat hier afvalwater met olie en slib vrijkomt

Olie-vetafscheiders

Olie afscheiders zijn in heel wat domeinen inzetbaar: (parkeer)garages, landbouwbedrijven, tankstations, wasplaatsen, transportbedrijven … elke plaats waar olie en/of vet wordt verwerkt, komt in aanmerking. Vetvangers zijn dan weer uitstekend geschikt voor horecazaken, voedingsbedrijven, scholen, traiteurzaken, vleesverwerkende bedrijven, enzovoort. Een slibvanger komt dan voor een vet of olie afscheider.

Er bestaan verschillende types slibvangers - afhankelijk van een aantal factoren hebt u deze of gene nodig. Om zeker te zijn dat u het juiste type kiest, stellen wij voor dat u overleg pleegt met onze technische dienst, die op basis van expertise en ervaring samen met u tot de perfecte slibvanger komt.