WAAROM EEN SEPTISCHE PUT ?

 

Sommige gemeenten verplichten de installatie van een septische put bij nieuwbouw en grondige verbouwing. Vraag zelf na of dit in jouw gemeente het geval is. Maar waarom is een septische put belangrijk? En hoe pak je dat aan?

Op veel plaatsen is er riolering aanwezig of gepland. In straten waar riolering ligt, zijn de bewoners verplicht om aan te sluiten. De riolering voert hun afvalwater af naar de dichtstbijzijnde RWZI. Die zuivert het water en loost het nadien in een nabijgelegen waterloop. Septische putten laten de vaste stoffen in het afvalwater bezinken of oplossen. Dit voorkomt aanslibbing in de riolen en beperkt het risico op wateroverlast en geurhinder.

Septische putten

In een septische tank worden geloosde stoffen omgezet tot kleine deeltjes. Dit gebeurt enerzijds door oplossen en anderzijds door de zich vormende anaerobe bacteriën. Deze bacteriën, die in een zuurstofarm milieu leven, voeden zich deels met de afvalproducten en zetten deze om in gassen en bezinkbare deeltjes.

De gassen verdwijnen via de verluchtingsbuizen en de overblijvende vaste deeltjes zinken naar de bodem (waardoor men een septische tank af en toe moet ledigen). De kleinere zwevende deeltjes spoelen mee naar buiten, naar de riool of naar het waterzuiveringssysteem. De lichtere deeltjes komen boven drijven en vormen een korst. De onderliggende vloeistof wordt door de korst van de lucht afgesloten zodat er minder geur ontstaat en de bacteriën vlot hun werk kunnen doen..

Een septische tank moet voldoende groot zijn, zodat het geloosde water de tijd krijgt om op te lossen en door de bacteriën verteerd te worden. Dit komt overeen met een minimale verblijfsduur van 5 dagen. Tevens moet een septische put zodanig geconstrueerd zijn dat de uitgang van de put onder het vloeistofniveau staat. Om te voorkomen dat bij grotere toevoer de toekomende vloeistoffen direct uit de tank zouden vloeien, zonder dat de bacteriën hun werk hebben kunnen doen, is de ingang voorzien van een bocht. Tevens verhindert een indirecte instroom dat de luchtafsluitende korst mee wegspoelt. Om een goede werking te garanderen, mag er geen regenwater in de septische put komen.

De klassieke fecaliëntank ontvangt enkel afvalwater van het toilet (zogenaamd "zwart" water) terwijl de alle water tank zowel het zwart als het grijze water (afkomstig van badkamer en keuken) ontvangt.

In vele gevallen wordt slechts een klassieke fecaliëntank geplaatst, alhoewel een tank voor alle waters aan te raden is. Hier komt een homogener afvalwater in, wat zorgt voor een betere werking van de installatie. In dit geval moet de tankinhoud wel groter zijn.

In een septische put mag er geen regenwater geloosd worden. Anders kan hij onmogelijk werken.

De installaties van Boralit zijn eenvoudig te plaatsen door het beperkte gewicht en de tanks zijn gegarandeerd waterdicht.

De septische tank draagt op de behuizing een label van 10 jaar garantie tegen alle aantoonbare fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd. Op de onderdelen geldt een garantie van 2 jaar.